Zarząd klubu

Zarząd Klubu UKS Rotuz Bronów:

Prezes – Jakub Brzuska
Wiceprezes – Krzysztof Chlebek 
Skarbnik – Zbigniew Stanisz
Sekretarz – Kamil Falewski

Członek – Rafał Dzida
Członek – Konrad Dzida
Członek – Daniel Feruga
Członek – Daniel Gaszczyk
Członek – Renata Gaszczyk
Członek – Wiesław Gorol
Członek – Jakub Janik
Członek – Jacek Kwiatkowski
Członek – Bartłomiej Świerkot
Członek – Andrzej Tomalik
Członek – Sandra Wróbel
Członek – Michał Żak

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Józef Soszka
Członek – Marek Chrobok
Członek – Józef Brzuska