Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn.: „Doposażenie UKS Rotuz Bronów poprzez zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych”. Grant będzie realizowany  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego pt. Budowanie potencjału NGO’s objętego umową zawartą pomiędzy LGD Ziemia Bielska, a Samorządem Województwa Śląskiego.

Całkowity koszt realizacji zadania/kwota grantu: 14 800,00 zł.

Zadanie polega na zakupie dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych niezbędnych do przeprowadzenia treningów, spotkań towarzyskich, meczy oraz turniejów, których organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy Rotuz Bronów.  Dzięki zakupowi wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych podniesie się komfort organizowanych przez nasze stowarzyszenie wydarzeń. Ponadto wzrośnie aktywność młodzieży w działaniu na rzecz Naszego lokalnego społeczeństwa.

Celem zadania jest wzrost kompetencji oraz integracja lokalnej społeczności poprzez zakup doposażenia dla UKS Rotuz Bronów w postaci wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych.