Miło nam poinformować, że realizujemy umowę o dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Piłka nożna dla każdego – przyłącz się kolego!”. Grant jest realizowany  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego
pt. Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej objętego umową zawartą pomiędzy LGD Ziemia Bielska, a Samorządem Województwa Śląskiego.

Całkowity koszt realizacji zadania/kwota grantu: 14 536,00 zł.

Zadanie polega na:

1. Organizacja cyklu spotkań treningowych piłki nożnej dla dziećmi w wieku do 12 roku życia (20 spotkań);

2. Organizacja 4 Turniejów piłki nożnej w dwóch kategoriach wiekowych dla dzieci w wieku do 12 roku życia.

Celem projektu jest organizacja cyklu spotkań treningowych oraz turniejów piłki nożnej wzmacniających kapitał społeczny obszaru LSR.